RESURS

W związku z wprowadzeniem rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, które wprowadza pojęcie resursu, użytkownik ma obowiązek oceny stanu technicznego każdego posiadanego urządzenia podlegającego pod ustawę o dozorze technicznym.

Lift Service w pakiecie usług oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie określenia resursu dla wózków jezdniowych podnośnikowych (wózków widłowych)

  • Zebranie danych od klienta oraz analizę dokumentacji urządzenia
  • Obliczenie resursu wózków jezdniowych podnośnikowych
  • Wykonanie dokumentacji wymaganej przez Dozór Techniczny dotyczącej resursu

Kontakt

ul. Usługowa 1, 86-056 Lisi Ogon

663-154-471

biuro@liftservice.com.pl